Bảo hành server

Bảo hành server

Dịch Vụ Bảo Hành Server

Hệ thống máy chủ của bạn dù đang trong thời gian bảo hành hoặc đã hết bảo hành, khi có thiết bị hư hỏng bạn sẽ phải gửi thiết bị đó tới nhà cung cấp hoặc mua thiết bị khác thay thế

Dịch vụ bảo hành Server:

- Hệ thống máy chủ của bạn dù đang trong thời gian bảo hành hoặc đã hết bảo hành, khi có thiết bị hư hỏng  bạn sẽ phải gửi thiết bị đó tới nhà cung cấp hoặc mua thiết bị khác thay thế. Máy chủ của bạn sẽ phải ngừng hoạt động trong thời gian chờ có thiết bị thay thê. Hậu quả là công việc của doanh nghiệp cũng phải ngừng hoạt động. Mức độ thiệt hại tùy theo hệ thống IT của doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng này Công ty An việt cung cấp các gói bảo hành Server linh hoạt giúp cho máy chủ của bạn hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn.và hỗ trợ.

Hotline: 0913558018 - Mr Huy Hà